BVBA Louis Dangoisse - Gerechtsdeurwaarders

Loading…

BVBA Louis Dangoisse
Gerechtsdeurwaarders


INFO

Louis DANGOISSE & Fabienne MUES

Gerechtsdeurwaarders
Schoonslaapsterstraat, 29 bus 1
1080 Sint-Jans-Molenbeek
K.B.O. : 0876.784.780
Loket open alle werkdagen van 09.00 tot 12.00 u

Betaling via Bancontact in de studie (geen visa)
Tel. : 02/410.70.00 (alle werkdagen van 09.00 tot 12.00 u)
Fax : 02/410.72.26 (24/7)
Mail : info@etude-ldangoisse.be (24/7)

Derdenrekeningen :
KBC : BE97-7340-1627-0949 (KREDBEBB)
BNP PARIBAS FORTIS : BE13-0014-6859-3639 (GEBABEBB)
Vergeet niet om uw referentienummer te vermelden bij uw betalingen !


DE TAKEN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER

Tarief

Alle gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan de toepassing van het (geïndexeerd) tarief zoals vermeld in het K.B. van 30/11/1976. Sinds 1 januari 2012 zijn gerechtsdeurwaarders BTW-plichtig (21 %). De bedragen vermeld in het K.B. van 1976 zijn exclusief BTW.

Wij komen tussen in de minnelijke fase

De gerechtsdeurwaarder kan tussenkomen in de zogeheten minnelijke fase, voor elke gerechtelijke procedure, door de verzending van een ingebrekestelling aan uw schuldenaar, waarbij hij de rol van bemiddelaar speelt tussen partijen.

Wij komen tussen in de gerechtelijke fase

Als de minnelijke fase mislukt of de schuldeiser reeds stappen heeft ondernomen om voldoening te krijgen en er geen andere mogelijkheid overblijft dan de gerechtelijke fase aan te vatten.

Op niet-exhaustieve wijze, kunt u zich rechtstreeks tot de gerechtsdeurwaarder wenden voor de uitvoering van de volgende opdrachten:

  1. De betekening van een vonnis in burgerlijke (echtscheiding, betwisting vaderschap, andere…) en handelszaken
  2. De uitvoering van vonnissen in het kader van huurgeschillen (uithuiszetting, …)
  3. De betekening van een verzet in strafzaken (politie en correctioneel)
  4. De betekening van een stopzetting van wettelijke samenwoning.

De gerechtsdeurwaarder doet eveneens vaststellingen (louter materiële en objectieve vaststellingen).

Voor elke opdracht, en behoudens anders overeengekomen, zal u gevraagd worden om een provisie te betalen, waarvan het saldo, na voltooiing van de opdrachten, u zal worden terugbetaald.

Gelieve contact op te nemen met de studie voor meer informatie.

Contacteer ons